Shinunoga E-Wa – Fujii Kaze (EASY)

Learn how to play Shinunoga E-Wa by Fujii Kaze with this Sheet on your virtual/Roblox piano! Follow the virtual/Roblox piano sheet along our accompanying tutorial on YouTube to enhance your learning experience. NOTE: Sheet is easy as it does not require complex hand fingering/typography.

YouTube Tutorial Link: Watch the tutorial here

Virtual/Roblox Piano Sheet (Set Transpose to 4!):
[8d] f d s d s p s d f d s d s p
[0d] f d s d s p s d f d s d s p
[9h]-g-f-d-[^l]-H-[th]-g f
8 w t y [ud]-h f
0 r t y [of]-dsp
[9f]-d-[ys]-p-[^o]-i-[tu]-i u
[8d] f d s d s p s d f [8d] s d s p
[0d] f d s d s p s d f [0d] s d s p s [9u] y–
[9o] p s p o p
[^u]- i u y-u i ^ o-
[8d] f d s d s p s d f [8d] s d s p
[0d] f d s d s p s d f [0d] f h f d s [9f] d-
s p- [9o] p s p o p
[^u]- i- p s [^d] f g f d s
[9d] g d s d s p s d g [9d] s d q
[wd] g d s d s p s d g [wd] s d s p i
[(o] p P d j- h g d ( s P
[qo] p P d j- h g S 0 S f
[9d] g d s d s p s d g [9d] s d q
[wd] g d s d s p s d g [wd] s d s p i
[(o] p P d j- h g d ( s P
[qo] p P d j- h g [qS] 0 [wS] f
[9G] G G f f f [yd] d d a p
[QG] G G j h G h [IG] f d f G f d a
[0G] f- d a u f G j G f d
[8G]-h G f- G [th]- j

Check out this guide if you’re new to playing the Virtual/Roblox piano and don’t know where to start!

Song Name: Shinunoga E-Wa
Artist: Fujii Kaze
Lyrics:
Yubikiri genman hora demo fuitara
Hari demo nan demo noma sete itadaki Monday
It doesn’t matter if it’s Sunday
Kagami yo kagami yo konoyo de ichiban
Kawaru koto no nai ai o kureru no wa dare
No need to ask ’cause it’s my darling

Watashi no saigo wa anata ga ī
Anata toko no mama o saraba suru yori
Shinu no ga ī wa
Shinu no ga ī wa
San-do no meshi yori anta ga ī no yo
Anta toko no mama o saraba suru yo ka
Shinu no ga ī wa
Shinu no ga ī wa

Soredemo tokidoki uwatsuku my heart
Shindemo naorana naoshite misemasu baby
Yeah, I ain’t nothing but ya baby
Ushinatte hajimete kigatsuku nante
Son’na dasai koto mo ushita nai no yo goodbye
Oh, don’t you ever say bye-bye
Yeah, yeah

Watashi no saigo wa anata ga ī
Anata toko no mama o saraba suru yori
Shinu no ga ī wa
Shinu no ga ī wa
San-do no meshi yori anta ga ī no yo
Anta toko no mama o saraba suru yo ka
Shinu no ga ī wa
Shinu no ga ī wa

Watashi no saigo wa anata ga ī
Anata toko no mama o saraba suru yori
Shinu no ga ī wa
Shinu no ga ī wa
San-do no meshi yori anta ga ī no yo
Anta toko no mama o saraba suru yo ka
Shinu no ga ī wa
Shinu no ga ī wa

Soredemo tokidoki uwatsuku my heart
Son’na dasai no wa mō iranai no yo bye-bye
I’ll always stick with ya, my baby